Aranżacje opraw

Sam dobierz gotowy zestaw do swoich potrzeb

włącz

Rozbudowane funkcje

systemu

poznaj

Kreator nadawania

kodu oprawy

uruchom

Czujnik ruchu i zmierzchu

Wybrane oprawy serii MUNA, MOZA, RUBI i NAVI wyposażone są w czujnik zmierzchu oraz czujnik ruchu. Element PIR ( czujnik pasywny na podczerwień ) wbudowany w oprawę oświetleniową umożliwia jej załączanie po wykryciu ruchu w strefie detekcji czujnika. Załączenie jest utrzymywane tak długo jak długo obiekt znajduje się w obszarze działania. Po opuszczeniu strefy detekcji lampa z czujnikiem ruchu jest załączona jeszcze przez czas t=2÷35 s w zależności od nastawy potencjometru Time. Wyłącznik zmierzchowy umożliwia załączanie oprawy tylko przy określonym natężeniu oświetlenia. Czułość wyłącznika zmierzchowego jest regulowana w zakresie 2÷20 lx za pomocą potencjometru LUX, co pozwala precyzyjnie ustawić tzw. „poziom zmierzchu”. Soczewka w oprawach z czujnikiem ruchu jest dobrana i umiejscowiona w taki sposób, aby zapewnić optymalne warunki detekcji ruchu, biorąc pod uwagę specyfikę montażu w ciągach komunikacyjnych, schodach lub korytarzach. Ruch wykrywany jest z odległości około 2÷3 m od oprawy z kątem otwarcia 120º. Lampy z czujnikiem ruchu wyposażone są w dodatkowy styk zwierny beznapięciowy o maksymalnej obciążalności 3 A. Wykorzystując ten styk można załączać inne oprawy w wersji standardowej zamontowane w ciągu schodowym lub korytarzu. Umożliwia to łatwą budowę prostych układów sterowania oświetleniem w ciągach komunikacyjnych.

Strefa działania czujnika PIR